Обществени науки

Тест по Обществени науки, гражданско образование и религия

Тест по Обществени науки, гражданско образование и религия

Публикуваме тест по Обществени науки, гражданско образование и религия. Националните външни оценявания започват в 10,00. Национално външно оценяване в 7. клас се организира в 1822  училища от системата на народната ...
Седмокласниците държат изпит по Обществени науки, гражданско образование и религия

Седмокласниците държат изпит по Обществени науки, гражданско образование и религия

Серията изпити от националното външно оценяване в 7. клас продължава днес с  ''Обществени науки, гражданско образование и религия". Изпитът е извън задължителната програма и започва в 10,00. Във вторник (28 ...