редовна сесия

Кандидатстудентската изпитна сесия в УНСС продължава

Кандидатстудентската изпитна сесия в УНСС продължава

Кандидатстудентската изпитна сесия в УНСС продължава. Днес се проведе изпитът по История на България. На 08.07. ще се състои редовният изпит по ЕПИ География на България, а на 09.07. - този ...