СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов

Приемат документи за Еразъм в „Д. А. Ценов“- Свищов

Приемат документи за Еразъм в „Д. А. Ценов“- Свищов

Всички преподаватели и служители от администрацията на Стопанска Академия, желаещи участие по програма „Еразъм” с цел преподаване или обучение, могат да подадат заявление за участие в офиса на ЦМСП. В ...