СОП

БАН и партньори с проект за роботизирани игри за деца с проблеми в развитието

БАН и партньори с проект за роботизирани игри за деца с проблеми в развитието

Институтът по системно инженерство и роботика - БАН в партньорство с Университета в Ставангер, Норвегия, и Югозападния университет „Н. Рилски” - Благоевград,  започнаха работа по проект „Методологии и технологии за ...
Не 5, а до 3 деца с увреждане в един клас

Не 5, а до 3 деца с увреждане в един клас

В един клас могат да се обучават по три деца със заболявания и специални образователни потребности (СОП). По-големият брой деца зависи от специалистите, които полагат грижи за тях. Това е залегнало ...