теми по журналистика

Теми от кандидатстудентски изпити по журналистика

Теми от кандидатстудентски изпити по журналистика

2014 г. „Отнесени от прехода“ /предварителен/, контролни теми: "Форумна любов" и "Настроение терминално" "Професия трол" /редовен/, контролни теми: "8-ма Божа заповед" и "Летни вълнения" 2013 г. "Прекрасния нов свят" /предварителен/, контролни теми: ...