художествено определение

Епитет

Епитет

Художествено определение: уморен залез, мъртва тишина – метафорични епитети.